Wij Wel

De "Nieuwe" Eenhoorn

De-Nieiuwe-Eenhoorn-Klein

2021-11-20 Interview met Jac Linnemans, voorzitter Wij-wel

Op 19 september is De Eenhoorn in Diessen officieel geopend en werd een open dag gehouden.
Jac Linnemans, voorzitter van Wij-wel en naast Chris en Patricia Aerts een van de stuwende krachten achter dit prachtige project, hield een toespraak.

Daarom aan hem de vraag gesteld: "En hoe nu verder ?" Voor de bewoners van Benjamin is dat duidelijk, maar hoe geven we het andere deel betekenis, zonder concurrent van Hercules te zijn of worden.

De Eenhoorn heeft nu twee vaste groepen "hoofdbewoner": Wij-wel ( voor iedereen ) en KBO.
Hieronder geeft Jac een overzicht van de lopende vaste "Wij-wel activiteiten" en doet hij een oproep aan iedereen die, zonder voorwaarden, aan deze activiteiten wil meedoen. Bel de contact persoon en kom een keer vrijblijvend meedoen. We noemen eerst de vrijwilligers, die zorgen dat er activiteiten kunnen plaatsvinden in De Eenhoorn. Wij zijn erg blij met hun inzet.


Conciërges ( vrijwilligers ) zijn: Toon Linnemans op Ma – Di / Tini Wagenmakers op Woe /
Nog geen naam hier. Wie geeft zich op voor de Donderdag ? / Frans Driessen op Vrijdag.

Daarnaast zij er Gastvrouwen om de activiteiten te begeleiden. Hier is een grote vraag naar
Contact: Jac Linnemans 06 41416537

 • Dagbesteding "Ons Trees" op Maandag en Vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Hier is nog plaats.
  Contact: dorpsondersteuner Jacqueline de Wit 06 16084720
 • Voor alle activiteiten geldt:
  onder voorbehoud van de nieuwe coronamaatregelen

  Dagbesteding "Huiskamerprojekt" op Dinsdagmiddag 13.30 tot 16.00 uur.
  Contact: Toos Comperen 06 46670767
 • Dagbesteding "Welfair" Woensdagmiddag
  Contact: Jeanne van Doormaal 06 53493102
 • Biljarten Ieder voormiddag en Donderdagavond is er vrij biljarten.
  Op Dinsdag-, Donderdag- en Vrijdagmiddag is er competitie biljarten
  Contact: Harrie van Hoof 013 5041930
 • Diamond painting op Woensdagmiddag.
  Contact: Mien Vingerhoets 013 5041271
 • Sjoelen tijdens de wintermaanden op Dinsdagavond ( tussen het klokverzetten )
  Contact: Fam. van Hest: 013 5042813
 • Eetproject: In de even weken op Woensdagmiddag van 12.00 tot 14.00
  Contact: Theo Wagenmakers 06 15585971
 • Spreekuur van de dorpsondersteuner Iedere woensdag van 12.00 tot 14.00
  Contact: dorpsondersteuner Jacqueline de Wit 06 16084720
 • KBO activiteiten, die worden aangekondigd in de KBO nieuwsbrief en staan op hun website.

Jac Linnemans heeft nog wel een toekomstbeeld, een ideaal:
Hoe kun je in en rond De Eenhoorn, oud en jong bijeenbrengen.
De Opvang en de School liggen tegenover De Eenhoorn en misschien is het kippenhok wel de eerste stap om deze leeftijdsgroepen elkaar te laten ontmoeten. Wie weet is daar het eerste ei al gelegd voor nieuwe ideeën.

Contact

Copyright © wij-wel.nl | Website gerealiseerd door:
  Van Laarhoven Websites