Wie wij zijn

Dorpscoöperatie Wij-wel Diessen

Dagelijks bestuur:
  • Jac Linnemans: voorzitter
  • Astrid Hennissen: lid
  • Ben Hagenberg: nieuwsbrieven - secretaris
  • Pieter Denissen: penningmeester
  • Marian Hoozemans: lid
Algemeen bestuur:
  • Ad van Korven
Adviseurs:
  • Ralf Embrechts
  • Ria Blankers

 

Wij-wel heeft met het plan: Het Warme Hart drie uitgangspunten :
01 - Jong en Oud is Gouden combinatie

02 - De mogelijkheden uitzoeken voor 24-uurs zorg

03 - Wat hebben we nodig om van dit centrum een Warm, Levendig, Kloppend Hart te maken. 


Voor het vooorlopige jaarplan 2022, klik hieronder.
Momenteel is Wij-wel bezig met het uitwerken van een actieplan. De items zijn mede gekozen op de vrijwilligersdag.

Bankrekening: Stichting Wij-wel NL15 RABO 0157 1712 13

Contact

Copyright © wij-wel.nl | Website gerealiseerd door:
  Van Laarhoven Websites