Skip to main content

Onze hoofddoelen zijn: Welzijn, Zorg en Wonen

Dorpscoöperatie "Wij-wel" wordt aangestuurd door:

Dagelijks bestuur:
  • Jac Linnemans: voorzitter
  • Astrid Hennissen: lid
  • Ben Hagenberg: secretaris - nieuwsbrieven 
  • Pieter Denissen: penningmeester
  • Marian Hoozemans: lid
Algemeen bestuur:
  • Ad van Korven
Adviseurs:
  • Sjef van Roovert: Senioren Netwerk Diessen
  • Jolijn van Bommel: Hallo Haghorst
  • Ralf Embrechts

Wij-wel geeft de hoofddoelen: Welzijn, Zorg en Wonen praktische invulling met het plan: Het Warme Hart dat drie uitgangspunten heeft:
01 - Jong en Oud is Gouden combinatie

02 - De mogelijkheden uitzoeken voor 24-uurs zorg

03 - Wat hebben we nodig om van dit centrum een Warm, Levendig, Kloppend Hart te maken. 


Voor het vooorlopige jaarplan 2022, klik hieronder.
Momenteel is Wij-wel bezig met het uitwerken van een actieplan. De items zijn mede gekozen op de vrijwilligersdag.

Bankrekening: Stichting Wij-wel NL15 RABO 0157 1712 13