Wij Wel

Een verkeersveilige N395

wijwelstraat

 Diessen, 21 oktober 2019

Geacht college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek,

Geachte raadsleden van de gemeente Hilvarenbeek,

Het bestuur van Wij-Wel heeft met grote verbazing kennisgenomen van het besluit van B&W om een vergunning te verlenen voor de bomenkap aan de Beerseweg. Wij zijn verbolgen over zowel het besluit als over het proces. In onze ogen is deze gang van zaken onacceptabel en toont erg weinig respect voor de inzet van haar betrokken inwoners. Zeker door een gemeente die regelmatig viert hoe goed ze haar burgerparticipatie organiseert samen met de burgerinitiatieven in onze zes kernen. Of je nu voor of tegen de bomenkap bent, dit is geen manier van besturen. Wij-Wel is boos en vele dorpsgenoten met haar.

Handjeklap – uitruilen tegen …?

Al meer dan negen jaar is Wij-Wel (en haar voorganger Belangenorgaan Diessen) met veel inzet de gesprekpartner voor de reconstructie van de N395 met provincie en gemeente. Drie colleges gaven geen toestemming voor de bomenkap omdat zij voor behoud van de monumentale bomenrij waren en er geen veiligere weg voor terugkwam.

In juli 2019 maakte wethouder Van de Loo zijn voornemen aan ons bekend om de bomenkap toch toe te staan, in ruil voor een serie provinciale toezeggingen op andere thema's in andere kernen.

Met dit gegeven hebben wij overleg gehad met de direct aanwonenden, verschillende bewoners en organisaties in ons dorp en hun mening hierover gepeild. Die meningen liepen nogal uiteen. Zijn de aanwonenden ten langen leste voor een bomenkap, maar stellen ze vraagtekens of ze er wel een veiligere en stillere weg voor terugkrijgen, andere dorpsgenoten zijn voor het behoud van deze natuurlijke snelheidsremmer en monumentale entree voor ons dorp. Het houdt de gemoederen zeer bezig.

Geen veiligere nieuwe weg

Het belangrijkste pijnpunt is dat de wethouder de bomenrij niet opoffert voor een veiligere nieuwe weg. Dit geldt niet alleen voor het deel bij de Beerseweg waar straks 80 km/u gereden mag worden.

Ook op de volgende punten zijn de voorgestelde reconstructies echt onder de maat:

 • geen veilige verkeersmaatregelen bij de aansluiting op de Ansbaldweg, Schutweg en Turkaaweg
 • oversteken vanuit de Laarstraat blijft gevaarlijk;
 • de snelheid ook op het gedeelte tussen Diessen en Hilvarenbeek blijft 80 km/u, een gemiste kans ten behoeve van veiligheid en duurzaamheid;
 • de verkeersveiligheid bij het crematorium wordt niet afdoende verbeterd;
 • de kluifrotonde veroorzaakt weer veel verwarring, zeker met name rond de wel/geen voorrang van fietsers.

Kortom de verkeersveiligheid op het hele traject is ook na de voorgestelde reconstructie nog zwaar onder de maat.

Onbetrouwbare overheid

Dit proces kent echt alleen maar verliezers;

 • krijgen de aanwonenden straks een racebaan voor hun deur?
 • Worden er ter compensatie wel voldoende bomen geplant of zijn de ze al een keer eerder toegezegd?
 • Verliest het dorp zijn monumentale entree, die in elk geval op een natuurlijke manier de snelheid remt?
 • Wordt de sluiproute door Diessen voor fileverkeer van de A58 op deze manier nog aantrekkelijker?
 • Om over de duurzaamheid en het natuurbehoud nog maar te zwijgen.
 • In vergelijking met het standpunt van de vorige colleges is er niets wezenlijk aan de veiligheid van de nieuwe weg verbeterd, dus waarom nu wel instemmen met de bomenkap?


Ronduit bizar vonden wij de opmerking van de wethouder bij de presentatie van de intentieovereenkomst dat het hem en de provincie vooral te doen is om het verkeer zo snel mogelijk door Diessen te loodsen, niet zo veilig mogelijk. Dan komt de ware aap uit de mouw en snapt deze wethouder echt niet waar het om gaat in ons dorp. Hij heeft zich door de provincie flink in de luren laten leggen.

Dit alles in ogenschouw nemende, roepen wij Diessenaren op om bezwaar te maken tegen dit besluit met als argument dat de nieuwe weg niet veiliger wordt en dat het gevolgde proces van een miserabel niveau is, Hilvarenbeek zeer onwaardig.

Benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wij-Wel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cc: Provincie Brabant: gedeputeerde C .van der Maat 

Contact

Copyright © wij-wel.nl | Website gerealiseerd door:
  Van Laarhoven Websites